logoЗапитання юристові он-лайнlogo

Опитування

Які трудові права педагогів, на Вашу думку, найчастіше порушуються?

Працевлаштування
Оплата праці
Відпустки
Соціальні гарантії
Порядок звільнення

Які гарантії передбачені для осіб, які виховують малолітніх дітей без матері?

Добрий день! Я виховую свого сина сам. Скажіть, чи є якісь гарантії передбачені для осіб, які виховують малолітніх дітей без матері? (Мар'ян)

Для осіб, які виховують малолітніх дітей без матері встановлені такі гарантії:

-                    власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати такій особі неповний робочий день або неповний робочий тиждень за її проханням;

-                    забороняється залучення таких осіб до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження, до досягнення дитиною трьох років;

-                    обмежується залучення таких осіб до надурочних робіт і направлення їх у відрядження до досягнення дитиною чотирнадцяти років, або у випадку якщо дитина є інвалідом;

-                    батьки, які виховують малолітніх дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), опікуни (піклувальники) мають право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги по державному соціальному страхуванню, право на частково оплачувану відпустку за рахунок власних коштів підприємства, установи, організації та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, якщо дитина потребує домашнього догляду, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а також право працювати на умовах неповного робочого часу або вдома у період перебування у відпустці для догляду за дитиною;

-                    відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

-                    надається відпустка при усиновленні дитини;

-                    особам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до п'ятнадцяти років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних;

-                    гарантії при прийнятті на роботу і звільненні, передбачені для вагітних жінок і жінок, які мають дітей, поширюються і на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), опікунів (піклувальників);

-                    власник або уповноважений ним орган повинен у разі необхідності надавати зазначеним особам путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, а також матеріальну допомогу, здійснювати обслуговування відповідно до статті 186 Кодексу законів про працю України. 


Яка кількість днів щорічної відпустки для педагогів?(п. Лариса)

Як оплачуються відпустки педагогічним працівникам та який порядок розрахунку?(п. Рома)

Який порядок надання щорічної відпустки та чи потрібно писати заяву на її отримання?(п. А.Р.)

Які особливості працевлаштування молодого педагога?(п. Олена Григорівна)

Укладення контракту із директором комунального закладу освіти(п. Андрій)

Чи може роботодавець вимагати від працівника пред’явити додаткові документи щодо походження особи?(Антоніна)

Яким працівникам може надаватися додаткова відпустка, які мають дітей? (п. Ірина)

Які особливості педагогічного навантаження, педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти?(Мар'яна)

Як соціальні відпустки залежать від віку дітей, які відпустки передбачено?(п. О.М.)

Хто може отримати статус одинокої матері та які умови і порядок надання їм відпусток?(п. Оксана)

В якому порядку надається додаткова соціальна відпустка працівникам, що мають дітей, в тому числі дітей-інвалідів?(Оксана)

Як здійснюється оплата праці у вихідні дні?(Михайло)

Які є права на додаткову відпустку для працівників при неповному робочомі дні?

Чи виплачуються надбавки за вислугу років та за сумлінну працю?(Любомир Іванович)

Чи можна одночасно перебувати у двох відпустках?(Ю.В.)

Чи здійснюється оплата праці за заміну тимчасово відсутнього працівника?(п. Марія )

Як правильно звільнитися з роботи «за власним бажанням»?(Ігор)

Чи може роботодавець звільнити працівника під час перебування його на лікарняному?(Юлія)

Хто має переважне право на залишення на роботі при скороченні працівників?(Ірина)

Чи буде вважатись скасованою догана, яке накладена структурним підрозділом, який уже ліквідований, і фактично не існує структурного підрозділу, який накладав таку догану на працівника?(Андрій)

Які документи необхідно подати для реєстрації в службі зайнятості?(Галина Михайлівна)

Який порядок надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами?(Олеся)

Чи можна встановлювати для молодих спеціалістів випробування при прийнятті на роботу?(Ілона)

На який термін може встановлюватися випробування для працівників при прийнятті на роботу?(Марія Іванівна)

Кому належить право інтелектуальної власності на об’єкт, створений на замовлення?(Олександр)

Як відбувається покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника?

Як відбувається поновлення працівника на роботі у разі незаконного звільнення?(п.Люба)

Протягом якого терміну особа може звернутися до суду за вирішенням трудового спору?

Що таке письмовий договір про повну матеріальну відповідальність?(Довгань Микола)

Які гарантії передбачені законодавством для працівників обраних до профспілкових органів?

Чи завжди необхідна згода профспілкового органу на звільнення працівника? (Олег)

Які гарантії передбачені для осіб, які виховують малолітніх дітей без матері?(Мар'ян)

Які існують обмеження роботи жінок у нічний час?

Який порядок доплати за класне керівництво вчителям у школах-інтернатах?(Ірина Степанівна)

Які права має класний керівник?(Орися Тадеївна)

Громадські об'єднання(Инна Панкратова)