logoЗапитання юристові он-лайнlogo

Опитування

Які трудові права педагогів, на Вашу думку, найчастіше порушуються?

Працевлаштування
Оплата праці
Відпустки
Соціальні гарантії
Порядок звільнення

Який порядок надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами?

Я майбутня мама і скоро збираюся йти у відпустку. Скажіть який порядок надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами? (Олеся)

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:

     1) до пологів – 70 календарних днів;

     2) після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Тривалість відпустки обчислюється сумарно, тобто жінці надається відпустка тривалістю 126 днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Це означає, що післяпологова частина відпустки коригується у випадку, якщо відпустка до пологів виявилася більше чи менше встановленої тривалості. Якщо допологова частина відпустки становила 72 дні, то післяпологова частина становитиме лише 54 дні. Якщо ж допологова частина відпустки становила 68 днів, то післяпологова становитиме 58 днів. У разі ускладнених пологів, а також при народженні двох і більше дітей післяпологова відпустка надається тривалістю 70 календарних днів.

Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей). У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх розсуд.

Зазначені тривалість і порядок надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами відтворюються в статті 38 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими похованням». Крім того, зазначена стаття відтворює правило пункту 10 частини першої статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», відповідно до якого жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (віднесеним до категорій 1-4 осіб, які постраждали внаслідок цієї катастрофи), відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається тривалістю 90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів після пологів. Цим категоріям жінок допологова і післяпологова частини відпустки також надаються сумарно тривалістю 180 календарних днів.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового стажу.

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається за місцем спостереження за вагітною жінкою відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 року № 455. Допомога по вагітності та пологам мають виплатити за місцем роботи. Для цього потрібно надати листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю і пологами. Крім того, потрібно написати заяву, де вказати з якого дня Ви маєте намір піти у відпустку (але не раніше дня, яким відкритий лікарняний). У випадку якщо у жінки є декілька місць роботи, вона має право на допомогу і по сумісництву – туди їй необхідно принести копію листка непрацездатності, яка засвідчена підписом керівника і печаткою по основному місцю роботи, довідку про середню заробітну плату з основної роботи і також написати заяву.

Сума відпускних у зв’язку із вагітністю та пологами повинна бути виплачена під час найближчої виплати заробітної плати. Допомога повинна бути призначена не пізніше десяти днів з дня отримання необхідних документів, тобто листка непрацездатності від працівниці. Відпустка по вагітності та пологах оплачується як за основним місцем роботи так і  за сумісництвом.

Період перебування жінки у відпустці по вагітності та пологах зараховується до педагогічного стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років, але не зараховується до страхового стажу.

Оскільки жінка має право скористатися відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами не з дня видачі листка непрацездатності, а пізніше, рекомендуємо видавати наказ про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами на підставі заяви працівниці та листка непрацездатності.

До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік за бажанням працівника надаються жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї.

Щорічні відпустки за бажанням жінки надаються в зручний для неї час перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї. Тобто щорічні відпустки повної тривалості перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї жінкам - педагогам можуть надаватися в зручний для них, в тому числі під час навчального року.


Яка кількість днів щорічної відпустки для педагогів?(п. Лариса)

Як оплачуються відпустки педагогічним працівникам та який порядок розрахунку?(п. Рома)

Який порядок надання щорічної відпустки та чи потрібно писати заяву на її отримання?(п. А.Р.)

Які особливості працевлаштування молодого педагога?(п. Олена Григорівна)

Укладення контракту із директором комунального закладу освіти(п. Андрій)

Чи може роботодавець вимагати від працівника пред’явити додаткові документи щодо походження особи?(Антоніна)

Яким працівникам може надаватися додаткова відпустка, які мають дітей? (п. Ірина)

Які особливості педагогічного навантаження, педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти?(Мар'яна)

Як соціальні відпустки залежать від віку дітей, які відпустки передбачено?(п. О.М.)

Хто може отримати статус одинокої матері та які умови і порядок надання їм відпусток?(п. Оксана)

В якому порядку надається додаткова соціальна відпустка працівникам, що мають дітей, в тому числі дітей-інвалідів?(Оксана)

Як здійснюється оплата праці у вихідні дні?(Михайло)

Які є права на додаткову відпустку для працівників при неповному робочомі дні?

Чи виплачуються надбавки за вислугу років та за сумлінну працю?(Любомир Іванович)

Чи можна одночасно перебувати у двох відпустках?(Ю.В.)

Чи здійснюється оплата праці за заміну тимчасово відсутнього працівника?(п. Марія )

Як правильно звільнитися з роботи «за власним бажанням»?(Ігор)

Чи може роботодавець звільнити працівника під час перебування його на лікарняному?(Юлія)

Хто має переважне право на залишення на роботі при скороченні працівників?(Ірина)

Чи буде вважатись скасованою догана, яке накладена структурним підрозділом, який уже ліквідований, і фактично не існує структурного підрозділу, який накладав таку догану на працівника?(Андрій)

Які документи необхідно подати для реєстрації в службі зайнятості?(Галина Михайлівна)

Який порядок надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами?(Олеся)

Чи можна встановлювати для молодих спеціалістів випробування при прийнятті на роботу?(Ілона)

На який термін може встановлюватися випробування для працівників при прийнятті на роботу?(Марія Іванівна)

Кому належить право інтелектуальної власності на об’єкт, створений на замовлення?(Олександр)

Як відбувається покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника?

Як відбувається поновлення працівника на роботі у разі незаконного звільнення?(п.Люба)

Протягом якого терміну особа може звернутися до суду за вирішенням трудового спору?

Що таке письмовий договір про повну матеріальну відповідальність?(Довгань Микола)

Які гарантії передбачені законодавством для працівників обраних до профспілкових органів?

Чи завжди необхідна згода профспілкового органу на звільнення працівника? (Олег)

Які гарантії передбачені для осіб, які виховують малолітніх дітей без матері?(Мар'ян)

Які існують обмеження роботи жінок у нічний час?

Який порядок доплати за класне керівництво вчителям у школах-інтернатах?(Ірина Степанівна)

Які права має класний керівник?(Орися Тадеївна)

Громадські об'єднання(Инна Панкратова)