logoЗапитання юристові он-лайнlogo

Опитування

Які трудові права педагогів, на Вашу думку, найчастіше порушуються?

Працевлаштування
Оплата праці
Відпустки
Соціальні гарантії
Порядок звільнення

Громадські об'єднання

Добрий день! Ми, вчителі та батьки школи (знаходиться у невеличкому місцечку) хочемо створити організацію, мета якої "заробляти", залучати та розподіляти кошти відповідно до потреб навчального закладу без втручання органів влади (таких як відділ освіти). Виходячи з цього хотілося б дізнатися: 1. Якого типу організацію краще створити (неприбуткову громадську чи благодійну)? 2. Як відбувається оподаткування? Якщо можна, то хотілося б проконсультуватися зі спеціалістом у телефонному режимі (Инна Панкратова)

Доброго дня,

Здебільшого батьки використовують створення благодійних організацій для подібних цілей.

Громадська організація та благодійна організація мають свою специфіку. Їхня діяльність регулюється окремими законами. Так діяльність благодійних організацій регулюється Законом України «Про благодійні організації та благодійну діяльність» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5073-17

Діяльність громадських обєднань регулюється Законом України «Про громадські об’єднання» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

Громадські організації створюються фізичними особами, які згодом стають членами організації. Вони беруть участь в управлінні організації, із їх складу формуються органи управління.

Благодійні організації можуть створюватись у різних видах – благодійне товариство, благодійна установа, благодійний фонд, кожна із яких має свою специфіку.

Так благодійною установою визнається благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою. Благодійна установа діє на підставі установчого акта.

Благодійне товариство та благодійний фонд відрізняються кількістю засновників (два чи один), після заснування можуть приєднуватись нові члени до благодійного товариства чи фонду. Засновники (члени) благодійної організації можуть призначати в органи управління осіб, які не є засновниками (членами) організації, що створює додаткові можливості для формування органів управління.

У практиці діяльності шкіл створюються так звані «шкільні благодійні фонди», здебільшого громадські обєднання не використовуються.

У будь-якому разі як громадські організації, так і благодійні організації можуть бути включені у Реєстр неприбуткових організацій та установ, і після цього користуватись пільгами з податку на прибуток доходів, визначених Податковим кодексом. Такими важливими є добровільні пожертвування (від батьків чи ін.. фізичних осіб, юридичних осіб, гранти, т.з. спонсорська допомога) чи безоплатно надане майно.


Яка кількість днів щорічної відпустки для педагогів?(п. Лариса)

Як оплачуються відпустки педагогічним працівникам та який порядок розрахунку?(п. Рома)

Який порядок надання щорічної відпустки та чи потрібно писати заяву на її отримання?(п. А.Р.)

Які особливості працевлаштування молодого педагога?(п. Олена Григорівна)

Укладення контракту із директором комунального закладу освіти(п. Андрій)

Чи може роботодавець вимагати від працівника пред’явити додаткові документи щодо походження особи?(Антоніна)

Яким працівникам може надаватися додаткова відпустка, які мають дітей? (п. Ірина)

Які особливості педагогічного навантаження, педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти?(Мар'яна)

Як соціальні відпустки залежать від віку дітей, які відпустки передбачено?(п. О.М.)

Хто може отримати статус одинокої матері та які умови і порядок надання їм відпусток?(п. Оксана)

В якому порядку надається додаткова соціальна відпустка працівникам, що мають дітей, в тому числі дітей-інвалідів?(Оксана)

Як здійснюється оплата праці у вихідні дні?(Михайло)

Які є права на додаткову відпустку для працівників при неповному робочомі дні?

Чи виплачуються надбавки за вислугу років та за сумлінну працю?(Любомир Іванович)

Чи можна одночасно перебувати у двох відпустках?(Ю.В.)

Чи здійснюється оплата праці за заміну тимчасово відсутнього працівника?(п. Марія )

Як правильно звільнитися з роботи «за власним бажанням»?(Ігор)

Чи може роботодавець звільнити працівника під час перебування його на лікарняному?(Юлія)

Хто має переважне право на залишення на роботі при скороченні працівників?(Ірина)

Чи буде вважатись скасованою догана, яке накладена структурним підрозділом, який уже ліквідований, і фактично не існує структурного підрозділу, який накладав таку догану на працівника?(Андрій)

Які документи необхідно подати для реєстрації в службі зайнятості?(Галина Михайлівна)

Який порядок надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами?(Олеся)

Чи можна встановлювати для молодих спеціалістів випробування при прийнятті на роботу?(Ілона)

На який термін може встановлюватися випробування для працівників при прийнятті на роботу?(Марія Іванівна)

Кому належить право інтелектуальної власності на об’єкт, створений на замовлення?(Олександр)

Як відбувається покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника?

Як відбувається поновлення працівника на роботі у разі незаконного звільнення?(п.Люба)

Протягом якого терміну особа може звернутися до суду за вирішенням трудового спору?

Що таке письмовий договір про повну матеріальну відповідальність?(Довгань Микола)

Які гарантії передбачені законодавством для працівників обраних до профспілкових органів?

Чи завжди необхідна згода профспілкового органу на звільнення працівника? (Олег)

Які гарантії передбачені для осіб, які виховують малолітніх дітей без матері?(Мар'ян)

Які існують обмеження роботи жінок у нічний час?

Який порядок доплати за класне керівництво вчителям у школах-інтернатах?(Ірина Степанівна)

Які права має класний керівник?(Орися Тадеївна)

Громадські об'єднання(Инна Панкратова)